موضوع این مقاله راجع به اپلیکیشن­های رایگان و نحوه­ی درآمدزایی آن­ها است. در ابتدا به دسته­بندی­های فنی نرم افزارها و تعریف مفهوم اپلیکیشن می­پردازیم و سپس دسته­بندی­های حقوقی نرم­افزارها را معرفی کرده تا به مفهوم اپلیکیشن رایگان برسیم. پس از آن به معرفی مدل­های درآمدزایی اپلیکیشن­های رایگان و ذکر نمونه­هایی از آن­ها و درآمد­های آن­ها […]